Vol 4, No 4 (2019)

Desember 2019

Table of Contents

Articles

Ade Agustina, Nurhasanah Nurhasanah, Abu Bakar
PDF
Ema Afnita, Syaiful Bahri, Dara Rosita
PDF
Adilah Mardhiyah, Nurhasanah Nurhasanah, Fajriani Fajriani
PDF
Elma Wanruhmi, Martunis Martunis, Abu Bakar
PDF
Laily Fitriyani, Syaiful Bahri, Fajriani Fajriani
PDF
Faranisa Nur Fadilah, Nurhasanah Nurhasanah, Dara Rosita
PDF
Rizka Az-Zahra, Martunis Martunis, Dahliana Abd
PDF
Iin Salwa Kamalia, Abu Bakar, Nurbaity Bustamam
PDF
Zikria Akbarina, Nurhasanah Nurhasanah, Martunis Martunis
PDF
Ulayya Wasilah Munasti, Nurhasanah Nurhasanah, Nurbaity Bustamam
PDF
Mifta Oktavianda, M Husen, Nurbaity Nurbaity
PDF
M Rizky Saputra
PDF
umi kalsum, saiful bahri, martunis martunis
PDF
Muzakkir Ahmad, Nurbaity Bustamam, Khairiah Khairiah
PDF
Nurraida Abubakar, Martunis Yahya, Fajriani Fajriani
Elza Wardani, Nurhasanah Nurhasanah, Abu Bakar
yuliana bru padang, said nurdin, martunis yahya
Dasnila Dasnila, said nurdin, martunis yahya
Yayang Dwi Fraja, Martunis Yahya, Abu Bakar
Ditriya Aderisa Putri
Faradina Muhardi, Nurbaity Bustamam